Algemene informatie

Introductie Schrijffontein

Schrijffontein is een frisse, eigentijdse schrijfmethode voor het basisonderwijs. Met Schrijffontein leren kinderen op een kindvriendelijke en plezierige manier schrijven. Schrijffontein stimuleert op creatieve wijze de ontwikkeling van een vlotgeschreven en leesbaar handschrift.


Het uitgangspunt: een uitdagend lesaanbod met voldoende vrijheid

Aan de hand van voorbeeldlessen in de handleiding komen per schrijfles verschillende aspecten van het schrijven aan bod. In de handleiding wordt ook nader ingegaan op de afwisseling tussen instructie- en oefenvormen, zodat elke leerling aangesproken wordt. De manier waarop de voorbeeldlessen zijn ontwikkeld, biedt de leerkracht verschillende mogelijkheden om de lessen zelf in te vullen. Dit maakt Schrijffontein uitdagend voor zowel de leerkracht als de leerlingen.


Doorgaande lijn

Schrijffontein biedt voor de gehele basisschoolperiode een slimme, doorlopende leerlijn. Door in groep 1 en 2 te beginnen met tekenen, lijnen te trekken, te knippen en te plakken worden de basisvaardigheden voor het correct schrijven aangeleerd. Naast het leren schrijven van letters komen vanaf groep 3 ook schrijfpatronen en het schrijven van cijfers en rekentekens aan bod. In groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd en in groep 5 wordt gestart met het voortgezet schrijven. Hierbij worden een correcte zit/schrijfhouding en de pengreep zonder verkramping of pijn aangeleerd. Vanaf groep 5 komen de hoofdletters en het leren schrijven zonder hulplijnen aan bod en vanaf groep 6 worden de verschillende soorten schrijven, zoals technisch en creatief schrijven, temposchrijven, schriftverrijking en een fraai handschrift geïntroduceerd.  


Achtergrond

Bij de ontwikkeling van Schrijffontein stonden een aantal aspecten voorop: flexibiliteit, brede inzetbaarheid, vrijheid voor zowel leerling als leerkracht en een duidelijke structuur. Ook is bij de ontwikkeling gekeken naar de Meervoudige Intelligentietheorie van prof. H. Gardner. Schrijffontein houdt ondanks de duidelijke structuur op diverse manieren rekening met de verschillende soorten kinderen en hun manier van leren. Zowel qua leertempo als leervorm. Dit komt tot uiting in de (extra) materialen en de lesvoorbeelden. De leerkracht begeleidt daarbij het leerproces en helpt de leerling met goede mogelijkheden tot reflectie en evaluatie. Zo worden zowel de product- als de procesdoelen effectief behaald. Qua thematiek sluit Schrijffontein naadloos aan bij Taalfontein.