Bas, waar ga je heen?

Bas is in dit prentenboek vijf jaar en zijn leefwereld wordt steeds groter. Bas gaat

naar het strand en de  tandarts. Zijn woordenschat neemt hiermee ook toe. Op de

prachtige platen, gegroepeerd rond de jaargetijden, is het kleurrijke gezinsleven te

zien. 40 blz.