Totaalpakket posters Bijbelse landkaarten (NB: 94 x 65 cm)

  • Beschrijving

Onderdelen (dat zijn alle 5 onderstaande kaarten in 1 set):

·         Kaart aartsvaders

·         Uittocht uit Egypte

·         In de tijd van de koningen

·         In de tijd van Jezus Christus

·         De zendingsreizen van de apostel Paulus