Venster op Nederland

Venster op Nederland is een eigentijdse geschiedenismethode voor het christelijk onderwijs en vertelt de geschiedenis van ons land en de mensen die er gewoond hebben.