GG-1245 Trillingsmeter en Gyroscoop + cd-rom

Kinderen kunnen de theorie en de toepassingen van trillingsmeters en gyroscopen leren, terwijl ze modellen maken en besturen van een mechanische spin en een robot.