OL-09003 Baudi - Activiteiten- en Inspiratiekaarten

De map Baudi - Activiteiten- en Inspiratiekaarten is een A5-map met 10 activiteiten- en 18 inspiratiekaarten. Ook zijn er 5 lege activiteiten- en 7 lege inspiratiekaarten. Deze kunnen met eigen ideeën worden ingevuld.

M.b.t. de Inspiratiekaarten het volgende. Als leerkracht weet je heel goed wat leerlingen aan kunnen. Een knikkerbaan kunnen ze bij de kleuters, maar ook in groep 6 bouwen. Het enige verschil is dat leerlingen uit de midden- / bovenbouw de kaart zelf kunnen lezen. Bij de kleuters moet de leerkracht de opdracht echt geven. 

Uiteindelijk dient het echt tot inspiratie. Elk kind zal volgens zijn fantasie het bouwwerk maken. 

Vanaf 2020 moeten scholen verplicht lessen Wetenschap & Techniek gaan geven. Deze kaarten sluiten aan bij Kerndoel 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. 

Deze kaarten zijn ontworpen door KlasvanjufLinda!