OL-20169 KuKo Leerboek Construeren

Het KuKo Leerboek is een handboek (hardcover) van 120 pagina's. Het spelconcept wordt hierin uitgebreid besproken. Bij de ontwikkeling van KuKo is geprobeerd zoveel mogelijke educatieve items op een speelse manier aan bod te laten komen.

In het boek staan 38 opdrachten, waarbij bij elke opdracht wordt aangegeven welke ontwikkelingsgebieden worden geoefend en hoe sterk een bepaald ontwikkelingsgebied vertegenwoordigd is binnen de opdracht. Ook wordt per opdracht aangegeven welke materialen daarbij benodigd zijn. Met de KuKo Construeren - Basisset kunnen de meeste opdrachten uitgevoerd worden.

Ontwikkelingsgebieden die geoefend kunnen worden met KuKo zijn:

- Beweging (motoriek, gevoel en ontspanning)
- Creativiteit (ontdekken, vrij spel en fantasie)
- Cijfers en Vormen (hoeveelheden, afmetingen en vormen)
- Waarneming (zintuigen, geheugen en herkenning)
- Communicatie (interactie, sociale vaardigheden en uitdrukkingsvaardigheid)
- Onderzoeken (fenomenen, ontdekken en construeren)